Finno skola och daghem

Kouvo & Partanen Architects 2002.

Mainokset